پیرو پیام های پیشن وبسایت، نسخه جديد بروي سايت قرار گرفته است و به طور نامنظم بروز رساني سیستم از تاریخ پنجم بهمن ماه شروع گردیده و به مدت کوتاهی توسط اعضای تیم، تست های اولیه خود را سپری خواهد کرد تا از صحت خروجی و کارکرد وبسایت اطمینان حاصل گردد؛ از شکیبایی شما سپاسگزاریم. سیستم رتبه بندی

مرحله چهارم: ساخت و تعدیل سبد مرحله سوم: ارزیابی رفتار سهم مرحله دوم: مقایسه بخشها و صنعتها مرحله اول: تبیین استراتژی مرحله چهارم: ساخت و تعدیل سبد مرحله سوم: ارزیابی رفتار سهم مرحله دوم: مقایسه بخشها و صنعتها مرحله اول: تبیین استراتژی
بروزرسانی: چهارشنبه, ۰۵ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۸:۲۷بروزرسانی: چهارشنبه, ۰۵ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۹:۳۰بروزرسانی: چهارشنبه, ۰۵ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۹:۳۱

توزیع درصد صعودی صنعت ها

بروز در: چهارشنبه, ۰۵ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۸:۲۷


خدم
دارحمـلخودساخبان
ارتبادفنامعدغذامصاانرمهنماشسرمشیمالک

شاخص های بورس تهران

آخرین بروزرسانی: سه شنبه, ۰۹ شهریور ۱۳۹۵ - ۱۷:۳۰
عنوان شاخصآخرين مقدارحداکثرحداقلدرصد تغيير
شاخص کل86189.9086233.3086181.30 0.03
شاخص بازار اول197506.30198322.70197506.30 -0.39
شاخص بازار دوم11883.4011888.7011857.40 0.10
شاخص 50 شرکت726.20726.40726.10 0.01
شاخص صنعت844.00844.00843.90 0.01

شاخص های درصد صعودی بازار

چهارشنبه, ۰۵ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۸:۲۷

شاخصمقدارتغييرروند
بازار کل56-.99%صعودی
بورس56.26%صعودی
فرابورس95-7.93%صعودی
آزاد شناور56.26%صعودی
صنعت89-.78%صعودی
بازار اول531.51%صعودی
بازار دوم56-2.29%صعودی
پنجاه شرکت513.38%صعودی

شاخص های درصد صعودی بخش‌ها

چهارشنبه, ۰۵ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۸:۲۷

شاخصمقدارتغييرروند
انرژی483.85%نزولی
مواد معدنی53-1.41%نزولی
تولیدات صنعتی69-2.02%صعودی
مواد مصرفی اختیاری993.36%صعودی
مواد مصرفی ضروری39-12.96%نزولی
بهداشت و درمان40-7.36%نزولی
مالی732.04%صعودی
ارتباطات00%نزولی
تکنولوژی300%نزولی

کاربر گرامی، سایت با IE7 سازگاری کامل ندارد.

لطفاً از ورژن بالاتر و یا سایر مرورگرها استفاده نمائید.

با تشکر، سيستم رتبه بندي رفتار قيمت نقطه و شکل